สรุปหนังสือ How To Explain Absolutely Anything to Absolutely Anyone

เนื้อหาส่วนใหญ่พูดถึงการสอนนักเรียนในโรงเรียน (แต่ก็อาจประยุกต์กับเรื่องอื่นได้) ส่วนตัวจริง ๆ รู้สึกว่าหลาย ๆ ไอเดียก็น่าสนใจดีครับ

Rath Panyowat

26 January 2022

รีวิวและสรุปหนังสือ Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business

องค์กรในปัจจุบันต้องทำ Digital Transformation เพื่อทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมว่าองค์กรควรทำอย่างไร อะไรเวิร์คและไม่เวิร์ค

Rath Panyowat

26 October 2019

The Third Wave: คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต

การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในโลกนั้นเหมือนเป็นคลื่น 3 ลูก ลูกแรกคือ infrastructure ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดบริษัทอย่าง Microsoft, Apple, IBM, Cisco คลื่นลูกที่ 2 คือการใช้ประโยชน์จาก infra เหล่านั้น ทำให้เกิดบริษัทอย่าง Google, Facebook, Amazon ต่อไปจะเป็นคลื่นลูกที่ 3 เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้าไปอยู่ในทุกอย่าง

Rath Panyowat

16 May 2018

สรุปหนังสือ Give and Take – แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า

เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ ครึ่งแรกอธิบายเหตุผลที่การเป็นผู้ให้ช่วยให้ประสบความสำเร็จ ช่วงหลังพูดเรื่องเป็นผู้ให้โดยไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

Rath Panyowat

12 August 2016

สรุปหนังสือ Predictably Irrational – พฤติกรรมพยากรณ์

มนุษย์มีการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลมากมาย (Irrational) ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดี แต่พฤติกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถคาดการณ์ได้ (Predictable)

Rath Panyowat

31 July 2016