Health Informatics

สรุป 108 Resource ที่สำคัญใน FHIR® R4 ตาม Module ต่าง ๆ

5 February 2021

ผมว่าความงงอย่างหนึ่งของคนที่เข้ามาทำงานกับ HL7® FHIR® ใหม่ ๆ ก็คือไม่ทราบว่าหากต้องการส่งข้อมูลแต่ละอย่าง ต้องใช้ resource ชนิดไหนมาส่ง บทความนี้เลยจะสรุป resource ที่สำคัญ ๆ ของแต่ละ module ครับ เนื่องจาก resource ใน FHIR R4 มีถึง 149 รายการ แม้ว่าจะเลือกมาที่สำคัญ ๆ แล้วก็ยังมีถึง 108 รายการ ซึ่งก็เยอะอยู่ดีครับ 😅 โดยเกณฑ์ที่ผมใช้ตัดสินว่า resource ไหนสำคัญ คือผมดูว่าเขาเอาไว้ที่หน้าแรกของแต่ละ module หรือเปล่า ถ้ามีก็ถือว่าสำคัญละกัน

ก่อนอื่นขออธิบายคำว่า module ก่อนครับ คือ FHIR เป็น platform specification นั่นคือเป็นข้อกำหนดว่าถ้าเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านมาตรฐานนี้ ต้องทำตามข้อกำหนดอะไรบ้าง เนื่องจาก spec นี้มีรายละเอียดเยอะ จึงได้มีการแบ่ง spec นี้ออกเป็น 5 level และ 13 module ครับ ซึ่งคำว่า FHIR module ที่ผมกล่าวถึงในบทความนี้ก็จะเป็น module ที่แบ่งตามนี้ครับ

การแบ่ง Module ของ FHIR (ภาพจาก http://hl7.org/fhir/index.html)

(ภาพ Featured image โดย Erol Ahmed on Unsplash)

Continue Reading

Health Informatics

นวัตกรรมที่น่าสนใจใน Gartner Hype Cycle for Healthcare Providers 2020

ได้อ่านรายงาน Hype cycle สำหรับรพ. มาครับ รู้สึกว่ามีนวัตกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง หลายอย่างก็น่ารู้จักไว้ หลายอย่างก็อาจได้รับความนิยมในไทย…

14 January 2021
Book

สรุปหนังสือ Managing for Happiness โดย Jurgen Appelo

Managing for Happiness เป็นหนังสือที่รวบรวมกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ด้วยแนวคิดแปลกใหม่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่…

6 October 2020
Health Informatics

Demo การแลกเปลี่ยนข้อมูลการสั่งยาผ่าน FHIR R4 – แบบ Basic

แสดงตัวอย่างวิธีการจัดโครงสร้าง JSON ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐาน FHIR R4 ได้ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับ…

1 September 2020
Health Informatics

ออกแบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ – การค้นหายาโดยใช้ข้อมูลใน TMT

TMT เป็นรหัสมาตรฐานยาของไทยที่ครบถ้วนมากครับ หากเรานำ TMT มาใช้ เราสามารถสร้างระบบสั่งการรักษา โดยเลือกยาจากข้อมูลใน TMT ได้ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้ user…

17 June 2020
Health Informatics

ออกแบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ FHIR R4 – Dosage

FHIR มี data model ของข้อมูลการใช้ยาที่ค่อนข้างดี หากเราออกแบบโปรแกรมของเราตามนี้ เราจะได้โปรแกรมที่เก็บข้อมูลได้สมบูรณ์ ลด free text แลกเปลี่ยน HIE กันได้…

17 June 2020
Health Informatics

4 ขั้นตอนสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ ด้วย HL7 FHIR

หลาย ๆ ท่านที่อาจเคยได้ยิน FHIR มาบ้าง เคยได้ยิน Resource, Profile, ฯลฯ แต่ก็อาจนึกภาพไม่ค่อยออกว่าแล้วถ้าจะเริ่มใช้จริง ๆ มันต้องมีขั้นตอนอย่างไร…

21 April 2020