ประเทศไทยควรใช้ทั้ง SNOMED CT และ ICD-11

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสบรรยายหัวข้อนี้มาครับ จึงได้นำมาทำเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่อีกรอบ

เรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีผู้สนใจพูดคุยกับผมอยู่เป็นระยะว่าเราควรใช้ SNOMED CT ทำอะไรบ้าง และตอนนี้มี ICD-11 ออกมาแล้ว ควรจะใช้ร่วมกันอย่างไร จึงได้มาอธิบายและนำเสนอแนวคิดของผมในวิดีโอนี้ครับ

เนื้อหาประกอบด้วย 5 หัวข้อครับ 4 เรื่องแรกเป็นการปูพื้น ประเด็นสำคัญคือหัวข้อสุดท้ายครับ

 1. การใช้งานระบบรหัส (code sets) ในระบบสารสนเทศสุขภาพ
 2. ความแตกต่างระหว่าง Terminology vs Classification
 3. Use Case ที่เหมาะสมของ SNOMED CT และ ICD-10
 4. ความเปลี่ยนแปลงจาก ICD-10 ใน ICD-11
 5. ข้อเสนอแนะ การใช้งาน SNOMED CT และ ICD-11 ในไทย (นาทีที่ 38:36)

สรุปโดยย่อคือ ผมคิดว่าเราควรจะใช้ SNOMED CT terms สำหรับ user หน้างาน (แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ) ใช้บันทึกข้อมูลใน EMR ครับ ด้วยเหตุผลหลัก 6 ประการ

 1. SNOMED CT มีจำนวนของ concept และ description มากกว่า ทำให้โอกาสที่จะหาสิ่งที่ต้องการเจอมีมากกว่า โดยไม่ต้องประกอบรหัส (post-coordination)
 2. การออกแบบ concept model และ relationship ของ SNOMED CT มีความซับซ้อนและสมบูรณ์กว่า ทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทำได้ง่ายกว่า
 3. การใช้งาน post-coordination มีความซับซ้อนทั้งในแง่การ implement และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่ทำให้ใช้งานตรงนี้ได้มากนัก
 4. ในปัจจุบัน SNOMED CT ยังมีชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแรงกว่า
 5. ไม่ว่าจะใช้ SNOMED CT หรือ ICD-11 ก็ควรมีการตั้ง terminology server ทั้งคู่ แต่เรื่องนี้อาจไม่ใช่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงเท่าใด
 6. ในอนาคต การ mapping ระหว่าง SNOMED CT และ ICD-11 น่าจะทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังควรนำ SNOMED CT ไปใช้งานในข้อมูลด้านอื่น ๆ ของ EMR เช่นการบันทึกหัตถการ

อย่างไรก็ดี การตัดสินใจแนวทางการดำเนินงานของประเทศอาจควรมีการทำการวิจัยศึกษาเพิ่มเติมว่าระบบใดเหมาะกับสถานการณ์ใดของประเทศ

Comments

 1. เป็นพยาบาลค่ะ กำลังจะพัฒนาข้อมูลสำคัญจำเป็นในElectronic Nursing Record ค่ะ วางแผนจะใช้ICNP ซึ่งมีการ Mapping SNOMED ขอเรียนปรึกษาแนวทางการพัฒนาค่ะ

  1. ผมไม่ได้มีความรู้เรื่อง ICNP เท่าใดนัก แต่มีประเด็นใดช่วยได้ยินดีนะครับอาจารย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *