ประเทศไทยควรใช้ทั้ง SNOMED CT และ ICD-11

เป็นประเด็นที่มีผู้สนใจพูดคุยกับผมอยู่เป็นระยะว่าเราควรใช้ SNOMED CT ทำอะไรบ้าง และตอนนี้มี ICD-11 ออกมาแล้ว ควรจะใช้ร่วมกันอย่างไร

Rath Panyowat

27 January 2023

วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพที่ผูกกับ SNOMED CT

หากเราเก็บข้อมูลสุขภาพโดยผูกกับ SNOMED CT code ไว้แล้ว เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างไร? ซึ่งในเอกสารอธิบายไว้ 6 วิธี

Rath Panyowat

21 September 2021

ทำไมเราจึงควรใช้ Clinical Terminology (เช่น SNOMED CT)

สำหรับผม SNOMED CT คือการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยเอามาเฉพาะเรื่องการแพทย์ พอดีว่าโลกนี้เราคุมได้เยอะ เราจึงสามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Rath Panyowat

16 December 2019