FHIR Fundamental – A Fast-Food Restaurant Metaphor เปรียบเทียบ FHIR กับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

ผมพยายามหาทางอธิบาย FHIR ให้คนเข้าใจ ลองคิดดูก็รู้สึกว่า FHIR นี่มันก็มีความคล้าย ๆ กับการทำร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ เลยทำเป็นคลิปวิดีโอนี้ครับ

Rath Panyowat

13 February 2022