SNOMED CT คืออะไร ใช้ยังไง (แบบขอสั้น ๆ)

พอดีรับปากทางรพ.แห่งหนึ่งไว้ครับว่าจะทำวิดีโออธิบายสั้น ๆ เพื่อให้ทางรพ.นำไปส่งให้แพทย์ในรพ.ชม เพื่อ convince ว่าทำไมทางรพ.ถึงควรนำ SNOMED CT ไปใช้งานครับ

พยายามให้สั้นแล้ว แต่ก็ยังออกมา 11 นาทีอยู่ดีครับ 😅

โดยสรุป ประโยชน์ของการนำ SNOMED CT ไปใช้ ผมว่ามีหลัก ๆ 2 ประเด็น

  1. ทำให้การบันทึกข้อมูลดีขึ้น ง่ายขึ้น ละเอียดขึ้น
  2. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลในโจทย์ยาก ๆ (ซึ่งเหมาะมากกับรพ.ที่ทำวิจัยเยอะ ๆ นะครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *