วิธีอ่าน mapping SNOMED CT ไป ICD-10 กรณี map ได้หลายค่า

ช่วงนี้มีหลายหน่วยงานสนใจนำ SNOMED CT ไปบันทึกคำวินิจฉัย ซึ่งสิ่งที่จะตามมาก็คือต้อง map เข้า ICD-10 เพื่อการเบิกจ่าย ข้อมูลการ map ไป ICD-10 นี้อยู่ใน SNOMED to ICD-10 reference set (SCTID: 447562003) ซึ่งพอเข้าไปดูรายละเอียดจริง ๆ จะพบว่ามีหลายฟิลด์อยู่เหมือนกันครับ วันนี้เลยมาพาอ่านข้อมูลเหล่านี้ครับ

Featured image โดย Giorgio Trovato จาก Unsplash


ข้อมูลเสริม

  • เนื่องจาก SNOMED CT นั้นละเอียดกว่า ICD-10 ดังนั้นการ map จากสิ่งที่ละเอียดกว่าไปสิ่งที่หยาบกว่าจึงมักลงได้ 1 ค่า แต่จะมี concept ในหมวด finding อยู่ราว 15% ที่สามารถ map ไป ICD-10 ได้มากกว่า 1 ค่า เช่น พวกโรคที่เพศชายและหญิงใช้คนละรหัส หรือเด็กกับผู้ใหญ่ใช้คนละรหัส เป็นต้น
  • ส่วนใหญ่ถ้ามีหลาย map group จะไม่ค่อยมี rule เยอะในแต่ละ group มีน้อยมากที่มีหลาย map group และภายในแต่ละ group มีหลาย rule
  • ควรดู mapAdvice และ mapCategoryId ประกอบการ map เช่นกัน
  • documentation ของเรื่องนี้ ดูได้ที่ ICD-10 Mapping Technical Guide

วิธีอ่าน

  1. มีกี่ map group แปลว่าจะมีรหัสปลายทางของการ map จำนวนเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามี 2 map group ก็คือ SNOMED CT concept นั้น ๆ map ไปที่ ICD-10 ได้ 2 รหัส และใช้ทั้ง 2 รหัส
  2. ในแต่ละ map group จะมี map priority อยู่ แต่ละ priority จะมี map rule วิธีอ่านก็คือให้อ่าน priority ที่เลขน้อยที่สุดก่อน (เช่น 1) แล้วประมวลผลว่า rule นั้นเป็น TRUE หรือไม่ ถ้าจริง ให้ใช้รหัสปลายทางของ map priority นั้น

เขียนเป็นแผนภาพจะได้ดังนี้

ตัวอย่างแบบในภาพข้างล่างนะครับ ถ้ามี 1 map group ก็ให้ดูต่อว่าใน group นั้น rule ของ priority 1 เป็นจริงหรือเปล่า สมมติว่าไม่จริง ก็ไปใช้ rule ของ priority 2 ดังนั้น code ปลายทางจึงเป็น code 2

ยกตัวอย่างจากข้อมูลจริง จะ map 71315007 | Dyspareunia (finding) | ไป ICD-10 ในตาราง mapping มีแค่ map group เดียว ดังนั้นก็ดูต่อว่าคนไข้เป็นเพศชายหรือเปล่า ถ้าเป็นก็จะ map ไป “N48.8 Other specified disorders of penis” แต่ถ้าไม่ใช่ (Else) ก็จะ map ไป “N94.1 Dyspareunia”

ดังนั้น หากเคสนี้คนไข้เป็นเพศหญิง ก็จะ map ไป ICD-10 code คือ N94.1 Dyspareunia

ตัวอย่างที่ 2 สมมติว่ามี 2 map group โดย group บนเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ใน map group 2 มีแค่ priority เดียว ดังนั้น ปลายทางของการ map ก็จะเป็น code 2 และ code 3 ทั้ง 2 ค่า

ดูตัวอย่างของจริงครับ จะ map ระหว่าง 71255007 | Adenoviral laryngotracheobronchitis (disorder) | ไปยัง ICD-10 ในกรณีนี้มี 2 map group

  • map group 1 ดูที่ priority 1 ก่อน ซึ่งเป็นการดูว่าอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปีหรือเปล่า ถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะ map ไปยัง J20.8 แต่หากไม่เข้า (หรือก็คือเป็นผู้ใหญ่) จะ map ไปยัง “J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic”
  • map group 2 มี priority เดียว และมี rule เป็น always หมายความว่าจะ map ไปค่านี้เสมอคือ “B97.0 Adenovirus as the cause of diseases classified to other chapters”

ดังนั้นเคสนี้ ถ้าคนไข้เป็นผู้ใหญ่ ก็จะมี ICD-10 2 ค่า คือ J40 และ B97.0

ก็จบแล้วครับ มาโน้ตไว้สั้น ๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *