วิธีอ่าน mapping SNOMED CT ไป ICD-10 กรณี map ได้หลายค่า

ช่วงนี้มีหลายหน่วยงานสนใจนำ SNOMED CT ไปบันทึกคำวินิจฉัย ซึ่งสิ่งที่จะตามมาก็คือต้อง map เข้า ICD-10 ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควรครับ

Rath Panyowat

19 July 2023