พื้นฐานการใช้งาน SNOMED CT: Expression Constraint Language (ECL)

SNOMED CT: Expression Constraint Language (ECL) เป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่ทำให้เราสามารถหา SNOMED-CT concept ที่เราต้องการได้ โดยมีภาษาและไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งการ query ด้วย ECL นี้สามารถทำได้ผ่าน SNOMED Browser ได้เลย จึงมีความสะดวกในการใช้งาน หรือหากไม่ใช้ผ่าน browser ก็สามารถส่งคำสั่งไปทาง terminology service เพื่อให้ตอบกลับเป็นผลการค้นหาได้เช่นกัน

พอดีวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสบรรยายเรื่องนี้ จึงนำเนื้อหาที่บรรยายมาพูดซ้ำและเผยแพร่ใน blog นี้ครับ

โดยเนื้อหาประกอบด้วย:

00:36 Introduction
03:57 Simple Expression Constraint
10:58 Refinement
34:16 Cardinality
38:24 Conjunction, Disjunction, Exclusion
44:32 Summary

ดาวน์โหลดสไลด์


ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ มีแนะนำติชม อย่างไรแจ้งได้ครับ 😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *