แชร์ประสบการณ์ การเตรียมรับการตรวจรับรองมาตรฐาน JCI 6th ed. หมวดการจัดการสารสนเทศ (MOI)

JCI เป็นองค์กรที่รับรองคุณภาพสถานพยาบาลในระดับสากล ในตัวมาตรฐานเองก็จะมีหลาย ๆ หมวด ซึ่งหมวด MOI เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับงาน IT มากที่สุด

Rath Panyowat

15 September 2019

National Quality Registries เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ Healthcare ในสวีเดน

National Quality Registries (NQRs) คือการเก็บข้อมูลผู้ป่วยของประชากรในกลุ่มโรคนั้น ๆ โดยเป็นการเก็บข้อมูลทั้งประเทศ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป

Rath Panyowat

2 October 2017

การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-based Health Care) อนาคตการจัดบริการทางการแพทย์

Value-based health care เป็นคำที่มีการพูดถึงมากในระยะหลัง ๆ คนจำนวนมากคาดหวังว่าแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหา health care cost และช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาได้

Rath Panyowat

1 July 2017

ระบบบริการสุขภาพของสวีเดน (Swedish Health Care System) – A Short Introduction

สวีเดนเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบบริการสุขภาพ (Health Care System) ที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงอยากแชร์ครับ

Rath Panyowat

26 December 2016