ไอเดียสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition support)

ซีรีย์บทความนี้เป็นซีรีย์บทความที่ผมนำรายชื่อธุรกิจใน AARP: Caregiver Innovation Frontiers 2016 มาหาข้อมูลต่อนะครับ

Innovation เหล่านี้แบ่งเป็น 6 กลุ่ม

 1. กลุ่มช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวัน (Daily essential activities)
 2. กลุ่มจัดการข้อมูลสุขภาพ (Health and safety awareness)
 3. กลุ่มประสานงานการดูแลรักษา (Care co-ordination)
 4. กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition support)— This blog
 5. กลุ่มดูแลด้านสังคม (Social well-being)
 6. กลุ่มช่วยเหลือผู้ดูแล (Caregiver quality of life)

4. กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition support)

เมื่อคนไข้ออกจากรพ.จะกลับไปอยู่ที่บ้าน ก็ต้องเตรียมการปรับปรุงบ้านให้พร้อมสำหรับการดูแล การทำประกันก็ต้องมีการจัดการที่ต่างออกไปจากตอนที่สบายดี ไปจนถึงการเตรียมการเรื่องการดูแลระยะสุดท้าย และการจัดงานศพ


4.1 บริการปรับปรุงบ้าน

ไอเดีย Startup ในต่างประเทศที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน
 • Aging in Place with Grace: จริงๆ อันนี้ไม่เชิง startup ครับ ออกแนว small business คือเป็น consultant ด้านการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะท้ายๆ ปัจจุบันผมว่าแนวนี้มีคนทำเยอะแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นในไทยนะครับ
 • SmartChair: wheelchair หรืออุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่อื่นๆ ก็มีคนพยายามทำเยอะนะครับ
 • Houzz: เว็บรวมไอเดียแต่งบ้าน พร้อมหาคนทำ เป็น community ด้านการแต่งบ้าน/ปรับปรุงบ้านที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา
 • Isowalk Smart Cane: ไม้เท้าที่ detect ค่าต่างๆ เช่น วัตถุที่อยู่ตรงหน้า ความก้าวหน้าการกายภาพบำบัด, ตรวจจับการล้ม ฯลฯ ปัจจุบันเห็นคนทำเยอะแล้ว เจ้านี้น่าจะเป็นเจ้าแรกๆ ที่ระดมทุนใน Indiegogo ตั้งแต่ 2013 เหมือนปัจจุบันก็ยังทำไม่เสร็จ

4.2 ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

อันนี้ในเอกสารไม่ได้ยกตัวอย่าง startup มาเลยครับ เป็นบริษัทประกันภัยใหญ่ๆ ทั้งหมด แต่คิดว่าในอเมริกาน่าจะมี product ประกันสำหรับผู้สูงอายุอยู่เยอะ เพราะ ขนาด home care ประกันยังจ่ายเลย


4.3 หา Nursing home

ไอเดีย Startup ในต่างประเทศที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน
 • Seniorly, A Place for Mom: เป็นแหล่งหาและจอง nursing home เหมือนเราจองโรงแรมนี่แหละครับ
 • Leading Age: จริงๆ อันนี้ไม่ใช่ startup แต่เป็นการรวมตัวของ Non profit organization ที่ทำเรื่องผู้สูงอายุทั้งหลาย
 • Always Best Care for Senior Services: อันนี้ก็ไม่ใช่ startup ครับ แต่เป็น franchise ของคนที่อยากทำธุรกิจ nursing home หรือ home care

4.4 ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ไอเดีย Startup ในต่างประเทศที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน
 • Avvo: เป็น online legal marketplace ที่ใหญ่ที่สุด สำหรับหานักกฎหมาย
 • UpCounsel: เหมือนกันกับ Avvo ครับ
 • Lawtrades: เช่นกัน
ไอเดีย Startup ในต่างประเทศที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน
 • LawDepot: บริการ online ช่วยสร้างเอกสารทางกฎหมาย
 • Rocket Lawyer: เช่นเดียวกัน

MyDirectives

ไอเดีย Startup ในต่างประเทศที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน

มีบริษัทนี้น่าสนใจดีครับ และค่อนข้างเกี่ยวกับ Health คือเป็นบริการสร้างเอกสารทางกฎหมายไว้สำหรับเมื่อเราป่วย เช่น ถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาจะให้ CPR (ปั๊มหัวใจ) หรือเปล่า เป็นต้น


4.5 กลุ่มจัดการเมื่อเสียชีวิต

Passare

ไอเดีย Startup ในต่างประเทศที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน

Passare เป็น SaaS สำหรับ collaboration ในการจัดงานศพระหว่างครอบครัวและผู้จัดงาน


DeathWise, Sevenponds

ไอเดีย Startup ในต่างประเทศที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ - กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน

สองอันนี้ไม่เชิง startup ครับ แต่เป็นแนวแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานศพมากกว่า


ก็หมดแล้วครับสำหรับ startup กลุ่มที่ 4 ซึ่งเน้นดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition support)

ตอนต่อไปจะมาว่ากันถึงกลุ่มอื่นๆ ต่อไปครับ

 1. กลุ่มช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวัน (Daily essential activities)
 2. กลุ่มจัดการข้อมูลสุขภาพ (Health and safety awareness)
 3. กลุ่มประสานงานการดูแลรักษา (Care co-ordination)
 4. กลุ่มดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition support)— This blog
 5. กลุ่มดูแลด้านสังคม (Social well-being)
 6. กลุ่มช่วยเหลือผู้ดูแล (Caregiver quality of life)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *