บันทึกการดูงาน National University Health System (NUHS) ประเทศสิงคโปร์

NUHS ใช้ระบบของ Epic เป็นระบบหลักที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงข้อมูลจากอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีน่าสนใจอื่น ๆ

Rath Panyowat

5 November 2022

บอกระดับของ EHR ด้วย HIMSS EMR Adoption Model (พรีวิว 2018 update)

โรงพยาบาลในไทยมี Electronic Health Record (EHR) ใช้กันมาก EMRAM จะบอกได้ว่าโรงพยาบาลนำ EHR มาใช้ได้เต็มศักยภาพที่มีมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ

Rath Panyowat

2 November 2017