สรุปหนังสือ How To Explain Absolutely Anything to Absolutely Anyone

เนื้อหาส่วนใหญ่พูดถึงการสอนนักเรียนในโรงเรียน (แต่ก็อาจประยุกต์กับเรื่องอื่นได้) ส่วนตัวจริง ๆ รู้สึกว่าหลาย ๆ ไอเดียก็น่าสนใจดีครับ

Rath Panyowat

26 January 2022