อธิบายการทำงานของ HTTPS และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แบบพยายามไม่ให้งง

HTTPS เป็น protocol สำหรับส่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัส (encrypt) ไปตาม network ซึ่งจะมีแค่ผู้รับเท่านั้นที่ถอดรหัส (decrypt) ได้ โดยอาศัย SSL/TLS protocol

Rath Panyowat

19 February 2017

เล่าเท่าที่รู้! พื้นฐาน IT Security: รวมฮิต Threat ประเภทต่างๆ

ช่วงนี้เรียนวิชา Basic Computer Security ครับ จึงนำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง Threat ประเภทต่างๆ ในโลก IT security มาสรุปครับ มีหลายรูปแบบจริงๆ

Rath Panyowat

4 December 2016