วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพที่ผูกกับ SNOMED CT

หากเราเก็บข้อมูลสุขภาพโดยผูกกับ SNOMED CT code ไว้แล้ว เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างไร? ซึ่งในเอกสารอธิบายไว้ 6 วิธี

Rath Panyowat

21 September 2021