รีวิวและสรุปหนังสือ Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business

องค์กรในปัจจุบันต้องทำ Digital Transformation เพื่อทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมว่าองค์กรควรทำอย่างไร อะไรเวิร์คและไม่เวิร์ค

Rath Panyowat

26 October 2019

Resus Days Development Retrospective: แชร์ประสบการณ์การสร้างเกมฝึกหัดกู้ชีพ ตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบัน

จะเป็นอย่างไรหากเราเล่นเกมแบบ Candy Crush แล้วได้ความรู้ทางการแพทย์ไปพร้อมกันด้วย? คำถามนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อผมเกิดไอเดียของโปรเจคท์นี้ใหม่ ๆ ครับ

Rath Panyowat

11 July 2018

อธิบายการทำงานของ HTTPS และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แบบพยายามไม่ให้งง

HTTPS เป็น protocol สำหรับส่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัส (encrypt) ไปตาม network ซึ่งจะมีแค่ผู้รับเท่านั้นที่ถอดรหัส (decrypt) ได้ โดยอาศัย SSL/TLS protocol

Rath Panyowat

19 February 2017

เล่าเท่าที่รู้! พื้นฐาน IT Security: รวมฮิต Threat ประเภทต่างๆ

ช่วงนี้เรียนวิชา Basic Computer Security ครับ จึงนำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง Threat ประเภทต่างๆ ในโลก IT security มาสรุปครับ มีหลายรูปแบบจริงๆ

Rath Panyowat

4 December 2016

เล่าเท่าที่รู้! ความรู้ tech พื้นฐานสำหรับ non-tech ที่อยากมีเว็บ/แอพ

เพื่อให้คนที่ไม่ใช่สาย tech แต่อยากทำเว็บหรือแอพ พอได้ไอเดียว่าควรหาคนที่มีคุณสมบัติแบบไหน และสองคือ เข้าใจว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ในกลุ่มไหน

Rath Panyowat

25 December 2015