Browsing Tag

Interoperability

Health Informatics

Demo การแลกเปลี่ยนข้อมูลการสั่งยาผ่าน FHIR R4 – แบบ Basic

แสดงตัวอย่างวิธีการจัดโครงสร้าง JSON ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐาน FHIR R4 ได้ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับ…

1 September 2020
Health Informatics

ออกแบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ FHIR R4 – Dosage

FHIR มี data model ของข้อมูลการใช้ยาที่ค่อนข้างดี หากเราออกแบบโปรแกรมของเราตามนี้ เราจะได้โปรแกรมที่เก็บข้อมูลได้สมบูรณ์ ลด free text แลกเปลี่ยน HIE กันได้…

17 June 2020
Health Informatics

4 ขั้นตอนสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ ด้วย HL7 FHIR

หลาย ๆ ท่านที่อาจเคยได้ยิน FHIR มาบ้าง เคยได้ยิน Resource, Profile, ฯลฯ แต่ก็อาจนึกภาพไม่ค่อยออกว่าแล้วถ้าจะเริ่มใช้จริง ๆ มันต้องมีขั้นตอนอย่างไร…

21 April 2020
Health Informatics

ทำไมเราจึงควรใช้ Clinical Terminology (เช่น SNOMED CT)

สำหรับผม SNOMED CT คือการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยเอามาเฉพาะเรื่องการแพทย์ พอดีว่าโลกนี้เราคุมได้เยอะ เราจึงสามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว…

16 December 2019
Health Informatics

เชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์ด้วย Health Informatics Standard

การเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์จากหลาย ๆ แหล่งเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัย standard ซึ่งมีหลาย standard ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ…

26 April 2017