Travel

ดูงาน (และเที่ยว) ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

ในคอร์ส Healthcare CIO ที่ผมเรียนมีการไปดูงานที่ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน ระหว่าง 9-12 ก.ย. 2555 ครับ เลยได้ถือโอกาสเที่ยวในตัวเมืองไปด้วยหลังดูงานเสร็จ

Rath Panyowat

12 September 2012

เที่ยวลาว (หลวงพระบาง) 3 วัน 2 คืน

เป็นทริปเมื่อปี 2555 ครับ จริงๆ เป็นการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกของผมด้วยนะครับ 55 หลวงพระบางก็เป็นเมืองที่ชิลดีครับ ธรรมชาติและวัดวาอารามก็สวยงาม

Rath Panyowat

7 May 2012
1 7 8