Book

สรุปหนังสือ Managing for Happiness โดย Jurgen Appelo

Managing for Happiness เป็นหนังสือที่รวบรวมกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ด้วยแนวคิดแปลกใหม่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่…

6 October 2020
Health Informatics

Demo การแลกเปลี่ยนข้อมูลการสั่งยาผ่าน FHIR R4 – แบบ Basic

แสดงตัวอย่างวิธีการจัดโครงสร้าง JSON ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐาน FHIR R4 ได้ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับ…

1 September 2020
Health Informatics

ออกแบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ – การค้นหายาโดยใช้ข้อมูลใน TMT

TMT เป็นรหัสมาตรฐานยาของไทยที่ครบถ้วนมากครับ หากเรานำ TMT มาใช้ เราสามารถสร้างระบบสั่งการรักษา โดยเลือกยาจากข้อมูลใน TMT ได้ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้ user…

17 June 2020
Health Informatics

ออกแบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ FHIR R4 – Dosage

FHIR มี data model ของข้อมูลการใช้ยาที่ค่อนข้างดี หากเราออกแบบโปรแกรมของเราตามนี้ เราจะได้โปรแกรมที่เก็บข้อมูลได้สมบูรณ์ ลด free text แลกเปลี่ยน HIE กันได้…

17 June 2020
Health Informatics

4 ขั้นตอนสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ ด้วย HL7 FHIR

หลาย ๆ ท่านที่อาจเคยได้ยิน FHIR มาบ้าง เคยได้ยิน Resource, Profile, ฯลฯ แต่ก็อาจนึกภาพไม่ค่อยออกว่าแล้วถ้าจะเริ่มใช้จริง ๆ มันต้องมีขั้นตอนอย่างไร…

21 April 2020
Travel

8 วัน เที่ยวลอนดอน (London) และรอบ ๆ

ลอนดอนเป็นเมืองที่ผมชอบเป็นอับดับต้น ๆ ของยุโรปเลยครับ เมืองมีความสะอาดสวยงาม มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อยู่ในเมือง มีเวลาเป็นเดือนยังไม่รู้จะเที่ยวหมดไหม…

19 December 2019
Health Informatics

ทำไมเราจึงควรใช้ Clinical Terminology (เช่น SNOMED CT)

สำหรับผม SNOMED CT คือการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยเอามาเฉพาะเรื่องการแพทย์ พอดีว่าโลกนี้เราคุมได้เยอะ เราจึงสามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว…

16 December 2019