Browsing Category

Book

Book

สรุปหนังสือ Managing for Happiness โดย Jurgen Appelo

Managing for Happiness เป็นหนังสือที่รวบรวมกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ด้วยแนวคิดแปลกใหม่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่…

6 October 2020
Book IT

รีวิวและสรุปหนังสือ Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business

องค์กรในปัจจุบันต้องทำ Digital Transformation เพื่อทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมว่าองค์กรควรทำอย่างไร อะไรเวิร์คและไม่เวิร์ค…

26 October 2019
Book

The Third Wave: คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต

การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในโลกนั้นเหมือนเป็นคลื่น 3 ลูก ลูกแรกคือ infrastructure ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดบริษัทอย่าง Microsoft, Apple, IBM, Cisco คลื่นลูกที่ 2 คือการใช้ประโยชน์จาก infra เหล่านั้น ทำให้เกิดบริษัทอย่าง Google, Facebook, Amazon ต่อไปจะเป็นคลื่นลูกที่ 3 เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้าไปอยู่ในทุกอย่าง…

16 May 2018
Book

ออกแบบชีวิต (Designing Your Life) ด้วย Design Thinking

Designing Your Life เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการออกแบบชีวิตด้วยหลัก Design Thinking เหมาะกับคนที่ไม่พอใจชีวิตปัจจุบัน แต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ…

28 February 2017
Book

สรุปหนังสือ Give and Take – แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า

หลังจากเล่มที่แล้วที่สรุปหนังสือ Predictably Irrational ไป วันนี้จะมาสรุปหนังสืออีกเล่มที่ได้อ่านช่วงนี้ครับชื่อว่า Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success หรือในชื่อภาษาไทยว่า แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า หนังสือเล่มนี้โดยรวมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ ช่วงครึ่งแรกจะเน้นการอธิบายเหตุผลต่างๆ ที่การเป็นผู้ให้ช่วยให้หลายๆ คนก้าวสู่ความประสบความสำเร็จ ส่วนช่วงหลังจะเน้นพูดเรื่องการเป็นผู้ให้อย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ไปจนถึงการปรับสังคมเพื่อให้มีผู้ให้มากขึ้น และเกิดประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น…

12 August 2016
Book

สรุปหนังสือ Predictably Irrational – พฤติกรรมพยากรณ์

รู้สึกว่าถ้าอ่านหนังสือจบแล้วไม่สรุปไว้ซักหน่อย เวลาผ่านไปซักปีก็ลืมแทบหมดแล้ว จากนี้ไปก็เลยคิดว่าว่าจะสรุปหนังสือที่อ่านแล้วชอบไว้หน่อยครับ เน้นเอาไว้ให้ตัวเองอ่านเองนี่แหละ Predictably Irrational เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral economics) คือการอธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ของมนุษย์โดยอาศัยหลักจิตวิทยา หนังสือจะเล่าเรื่องว่ามนุษย์เรามีการตัดสินใจที่ดูไม่สมเหตุสมผลมากมาย (Irrational) ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก แต่จากการศึกษาเราพบว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถคาดการณ์ได้ (Predictable) ซึ่งความเข้าใจเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ พฤติกรรมพยากรณ์…

31 July 2016