ไปประชุม แวะเที่ยวเจนีวาและเซอร์แมท

ได้มีโอกาสไปประชุมที่เจนีวา จึงอยู่ต่ออีก 3 วันเพื่อเที่ยวในเจนีวาและเซอร์แมทต่อครับ ประทับใจในธรรมชาติที่สวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ

Rath Panyowat

26 April 2023