เที่ยวเกาหลีใต้ 10 วัน PART 2: รอบ ๆ โซล ควังจู ปูซาน

6 วันที่เหลือของทริปเกาหลีนี้ เราเที่ยว DMZ เกาะนามิ ควังจู และปูซานครับ และประสบการณ์ตั๋วยืนจากปูซานกลับโซล 5 ชม.

Rath Panyowat

18 November 2023

เที่ยวเกาหลีใต้ 10 วัน PART 1: โซล

ไปเที่ยวเกาหลีใต้มาครับ โซล และรอบ ๆ ควังจู ปูซาน โดย PART 1 นี้จะเป็น 4 วันแรกที่อยู่ที่โซลครับ หลัก ๆ ก็ไปแลนด์มาร์กที่เขาฮิต ๆ ไปกันครับ

Rath Panyowat

18 November 2023