เที่ยวเนปาล (Poon Hill-โพคารา-กาฐมาณฑุ) 11 วัน

ไปช่วงก.พ. 58 ครับ ลงเครื่องที่กาฐมาณฑุแล้วนั่งรถไปโพคารา จากนั้น trekking ไป Poon Hill แล้วกลับมาเที่ยวโพคาราต่อ ก่อนนั่งเครื่องกลับกาฐมาณฑุ

Rath Panyowat

22 March 2015