เที่ยวพม่า (ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์) 5 วัน 4 คืน ตอนที่ 3

สำหรับตอนสุดท้ายนี้เราไปต่อกันที่ทะเลสาบอินเลและเมืองมัณฑะเลย์ครับ สำหรับผมทะเลสาบอินเลคือสิ่งที่ดีที่สุดในทริปพม่านี้ ส่วนมัณฑะเลย์ก็มีน่าสนใจหลายอย่างครับ

Rath Panyowat

5 January 2013

เที่ยวพม่า (ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์) 5 วัน 4 คืน ตอนที่ 2

สำหรับตอนที่ 2 นี้เราเดินทางไปที่เมืองพุกาม (Bagan) กันครับ เพื่อไปชมทะเลเจดีย์กว่า 2,000 เจดีย์ เป็นเมืองที่ผมชอบมากๆ เมืองหนึ่งครับ

Rath Panyowat

5 January 2013

เที่ยวพม่า (ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์) 5 วัน 4 คืน ตอนที่ 1

ช่วง 28 ธ.ค. 55 – 1 ม.ค. 56 ผมไปเที่ยวพม่ามาครับ สำหรับวันแรกเราไปถึงย่างกุ้งช่วงเช้า จากนั้นก็เที่ยวในเมือง เจดีย์สุเล พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง ฯลฯ

Rath Panyowat

5 January 2013