เที่ยวอิหร่าน 12 วัน PART 3: ชีราซ เปอร์ซีโปลิส อิสฟาฮาน

หลังแยกจากคณะทัวร์ ผมก็เดินทางต่อในเส้นทางอิหร่านคลาสสิค โดยบินไปลงที่ชีราซ และนั่งรถขึ้นมาเรื่อย ๆ มาเปอร์ซีโปลิส อิสฟาฮาน และอื่น ๆ

Rath Panyowat

17 September 2023

เที่ยวอิหร่าน 12 วัน PART 1: อิหร่านเหนือ – ชาลูส, แรมซาร์, อาร์เดบิล, คานโดวาน

ไปเที่ยวอิหร่านมาครับ ใน PART นี้จะเป็น อิหร่านเหนือ – ชาลูส, แรมซาร์, ปราสาทรุดข่าน หมู่บ้านมาซูเลห์ ทะเลแคสเปียน อาร์เดบิล และจบที่คานโดวาน

Rath Panyowat

16 August 2023