ไปประชุม เที่ยวจาการ์ตาต่อ 2 วัน

มีโอกาสไปประชุมที่จาการ์ตา ก็เลยได้อยู่เที่ยวต่อเองอีก 2 วัน ไปเมืองจำลอง ทัวร์กินอาหาร มัสยิด อนุสาวรีย์แห่งชาติ เมืองเก่า ฯลฯ

Rath Panyowat

25 November 2023