นวัตกรรมที่น่าสนใจใน Gartner Hype Cycle for Healthcare Providers 2020

ได้อ่านรายงาน Hype cycle สำหรับรพ. มาครับ รู้สึกว่ามีนวัตกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง หลายอย่างก็น่ารู้จักไว้ หลายอย่างก็อาจได้รับความนิยมในไทย

Rath Panyowat

14 January 2021