รวมผู้ขาย (Vendor) Hospital Information System (HIS) ในประเทศไทย

รวมรายชื่อบริษัทผู้ขาย HIS/EHRs/EMRs สำหรับโรงพยาบาลขนาดกลางขึ้นไปครับ เผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังมองหา HIS ให้โรงพยาบาลของตนครับ

Rath Panyowat

15 November 2019