ดูงาน (และเที่ยว) ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

ในคอร์ส Healthcare CIO ที่ผมเรียนมีการไปดูงานที่ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน ระหว่าง 9-12 ก.ย. 2555 ครับ เลยได้ถือโอกาสเที่ยวในตัวเมืองไปด้วยหลังดูงานเสร็จ

Rath Panyowat

12 September 2012