การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-based Health Care) อนาคตการจัดบริการทางการแพทย์

Value-based health care เป็นคำที่มีการพูดถึงมากในระยะหลัง ๆ คนจำนวนมากคาดหวังว่าแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหา health care cost และช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาได้

Rath Panyowat

1 July 2017

ระบบบริการสุขภาพของสวีเดน (Swedish Health Care System) – A Short Introduction

สวีเดนเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบบริการสุขภาพ (Health Care System) ที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงอยากแชร์ครับ

Rath Panyowat

26 December 2016