เตรียมสอบ TOEFL ให้ได้ 100 คะแนน // online tool ไหนเวิร์ค-ไม่เวิร์ค

พอดีช่วงเดือนนี้ผมได้สอบ TOEFL มาครับ ในระหว่างนั้นได้ลอง online tool ต่างๆ มีหลายอันที่รู้สึกเวิร์ค หลายอันที่เสียดายเงิน

Rath Panyowat

21 December 2015