ออกแบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ – การค้นหายาโดยใช้ข้อมูลใน TMT

TMT เป็นรหัสมาตรฐานยาของไทยที่ครบถ้วนมากครับ หากเรานำ TMT มาใช้ เราสามารถสร้างระบบสั่งการรักษา โดยเลือกยาจากข้อมูลใน TMT ได้ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้ user

Rath Panyowat

17 June 2020