Information Technology สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ mHealth หรือ mobile app เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผลลัพธ์ของโรคดีขึ้นได้ แอพเบาหวานสามารถทำอะไรได้บ้าง

Rath Panyowat

30 August 2017