บอกระดับของ EHR ด้วย HIMSS EMR Adoption Model (พรีวิว 2018 update)

โรงพยาบาลในไทยมี Electronic Health Record (EHR) ใช้กันมาก EMRAM จะบอกได้ว่าโรงพยาบาลนำ EHR มาใช้ได้เต็มศักยภาพที่มีมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ

Rath Panyowat

2 November 2017

Information Technology สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ mHealth หรือ mobile app เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผลลัพธ์ของโรคดีขึ้นได้ แอพเบาหวานสามารถทำอะไรได้บ้าง

Rath Panyowat

30 August 2017

eHealth in Sweden – สวีเดนบอกจะเป็น Best in the World ในปี 2025

สวีเดนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน eHealth อันดับต้น ๆ ของโลก ผมจึงอยากแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, strategy, และ eHealth project ต่าง ๆ ในสวีเดนครับ

Rath Panyowat

13 June 2017

เชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์ด้วย Health Informatics Standard

การเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์จากหลาย ๆ แหล่งเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัย standard ซึ่งมีหลาย standard ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Rath Panyowat

26 April 2017
1 2 3